Keramický obraz Karneval v aukci galerie Kodl

Umělec žije dál jen tehdy, pokud je známé jeho dílo… nevím, kdo to řekl, ale je to pravda. Jan Kutálek zapomenutý není – díky stálým výstavám před léty na Svojanově a nyní na zámku Linhartovy může vidět jeho plastiky podstatně víc lidí, než na běžné výstavě. Zápisy v knize návštěv mi dělají opakovaně radost…O tom, že je o jeho dílo zájem, svědčí i výskyt plagiátů. Proto jsme se rozhodli po poradě s odborníky občas nabídnout některou z plastik k prodeji – spolehlivější zdroj než vlastnictví rodiny není.
Tentokrát to je velký keramický obraz z roku 1977 Karneval (80 x 100). Nebudu se pouštět do odborného rozboru – na poslední výstavě ke 100. výročí narození autora patřil tento reliéf k nejfotografovanějším… A o jeho kvalitách vypovídá i to, že je uveden v monografii prof. Spurného o Janu Kutálkovi (Jan Spurný : Jan Kutálek, Odeon 1987.) Cena byla stanovena na 200 000 Kč.